2018/01/17

Wallpapers: Ribon 2017

Wallpapers Ribon 2017

Ribon 2017 #01
Nanairo Kakumei de Mizuka Yuzuhara
Nanairo Kakumei de Mizuka Yuzuhara

RIBON 2017 #02
Tsubasa to Hotaru de Nana Haruta
Tsubasa to Hotaru de Nana Haruta

RIBON 2017 #03
Kimi to dake wa koi ni Ochinai de Mayu Sakai
Kimi to dake wa koi ni Ochinai de Mayu Sakai

RIBON 2017 #04
Buddy Go! de Minori Kurosaki
Buddy Go! de Minori Kurosaki

Ribon 2017 #05
Tsubasa to Hotaru de Nana Haruta
Tsubasa to Hotaru de Nana Haruta

RIBON 2017 #06
Honey Lemon Soda de Mayu Murata


Ribon 2017 #07
Kirameki no Lion Boy de Yoko Maki
Kirameki no Lion Boy de Yoko Maki

RIBON 2017 #08
Buddy Go! de Minori Kurosaki
Buddy Go! de Minori Kurosaki

RIBON 2017 #09
Tsubasa to Hotaru de Nana Haruta
Tsubasa to Hotaru de Nana Haruta

RIBON 2017 #10
Honey Lemon Soda de Mayu Murata
Honey Lemon Soda de Mayu Murata

RIBON 2017 #11
Gunjou Reflection (Reflection of Azurite blue) de Mayu Sakai
Gunjou Reflection (Reflection of Azurite blue) de Mayu Sakai

RIBON 2017 #12
Tsubasa to Hotaru de Nana Haruta
Tsubasa to Hotaru de Nana Haruta


Wallpapers Ribon 2017 (Smarthphone Version)

Nanairo Kakumei de Mizuka Yuzuhara Tsubasa to Hotaru de Nana Haruta Kimi to dake wa koi ni Ochinai de Mayu Sakai
Buddy Go! de Minori Kurosaki Tsubasa to Hotaru de Nana Haruta
Kirameki no Lion Boy de Yoko Maki Buddy Go! de Minori Kurosaki Tsubasa to Hotaru de Nana Haruta
Honey Lemon Soda de Mayu Murata Gunjou Reflection (Reflection of Azurite blue) de Mayu Sakai Tsubasa to Hotaru de Nana Haruta


Wallpapers Ribon 2017 ~Especiales
♥Especial♥ Diciembre 2016
Buddy Go! de Minori Kurosaki
Buddy Go! de Minori Kurosaki

♥Especial♥ Marzo 2017
Kirameki no Lion Boy de Yoko Maki
Kirameki no Lion Boy de Yoko Maki


♥Especial♥ Junio 2017
Nanairo Kakumei de Mizuka Yuzuhara
Nanairo Kakumei de Mizuka Yuzuhara

♥Especial♥ Agosto 2017
Honey Lemon Soda de Mayu Murata
Honey Lemon Soda de Mayu Murata

♥Especial♥ Diciembre 2017
Furuya-sensei wa An-chan no Mono de Kasumi Yuko
Furuya-sensei wa An-chan no Mono de Kasumi Yuko


Wallpapers Ribon 2017 ~Especiales~ (Smarthphone Version)

Buddy Go! de Minori Kurosaki Kirameki no Lion Boy de Yoko Maki Nanairo Kakumei de Mizuka Yuzuhara
Honey Lemon Soda de Mayu Murata Furuya-sensei wa An-chan no Mono de Kasumi Yuko

No hay comentarios.:

Publicar un comentario