2017/08/31

Mangaka: Aoki Kotomi (58)

Wallpapers Oficiales

Niji, Amaete yo (2017)

Niji, Amaete yo de Aoki Kotomi Niji, Amaete Yo de Aoki Kotomi
Niji, Amaete Yo de Aoki Kotomi Niji, Amaete yo de Aoki Kotomi
Niji, Amaete yo de Aoki Kotomi Niji, Amaete yo de Aoki Kotomi
Niji, Amaete yo. de Aoki Kotomi Niji Amaete yo, de Aoki Kotomi
Niji, Amaete yo de Aoki Kotomi Niji, Amaete yo de Kotomi Aoki
Niji, Amaete yo de Aoki Kotomi Niji, Amaete yo de Aoki Kotomi

Niji, Amaete yo de Aoki Kotomi Niji, Amaete Yo de Aoki Kotomi Niji, Amaete Yo de Aoki Kotomi Niji, Amaete yo de Aoki Kotomi Niji, Amaete yo de Aoki Kotomi Niji, Amaete yo de Aoki Kotomi
Niji, Amaete yo. de Aoki Kotomi Niji Amaete yo, de Aoki Kotomi Niji, Amaete yo de Aoki Kotomi
Niji, Amaete yo de Kotomi Aoki Niji, Amaete yo de Aoki Kotomi Niji, Amaete yo de Aoki Kotomi


Hoppe ni Gohan (2014)

Kotomi Aoki - Hoppe ni Gohan


Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru (2009)

Kotomi Aoki - Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru Kotomi Aoki - Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru
Kotomi Aoki - Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru Kotomi Aoki - Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru
Kotomi Aoki - Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru Kotomi Aoki - Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru
Kotomi Aoki - Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru Kotomi Aoki - Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru
Kotomi Aoki - Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru Kotomi Aoki - Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru
Kotomi Aoki - Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru Kotomi Aoki  - Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru
Kotomi Aoki - Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru Kotomi Aoki - Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru
Kotomi Aoki - Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru

Kotomi Aoki - Kanojo wa Uso o Aishisugiteru Aoki Kotomi - Kanojo wa Uso o Aishisugiteru Kotomi Aoki - Kanojo wa Uso o Aishisugiteru (Octubre 2015)
Aoki Kotomi - Kanojo wa Uso o Aishisugiteru Aoki Kotomi - Kanojo wa Uso o Aishisugiteru (Diciembre 2015)
Kanojo wa Uso o Aishisugiteru - Aoki Kotomi Kotomi Aoki - Donkan na Bokura ni Haru wa Kuruka Kanojo wa Uso o Aishisugiteru de Kotomi Aoki  Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru de Aoki Kotomi Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru
Kano Uso de Aoki Kotomi Kano Uso de Aoki Kotomi
Kano Uso de Aoki Kotomi


La lista de obras actualizadas de esta mangaka, se encuentra en: Baka Updates!

Seguir Leyendo