2017/08/23

Mangaka: Miyasaka Kaho (53)

Wallpapers Oficiales


Golden Japanesque(2018)

Golden Japanesque de Miyasaka Kaho Golden Japanesque de Miyasaka Kaho

Golden Japanesque de Miyasaka Kaho Golden Japanesque de Miyasaka Kaho

10-Manbun no 1 (2015)

10 Manbun no 1 de Kaho Miyasaka 10 manbum no 1 de Kaho Miyasaka
10 Manbun no 1 de Kaho Miyasaka 10 Manbun no 1 de Kaho Miyasaka
10 manbun no 1 de Kaho Miyasaka 10 manbun no 1 de Kaho Miyasaka

Kaho Miyasaka - 10-Manbun no 1 Kaho Miyasaka -  10 manbun no 1 10-Manbun no 1 -  Kaho Miyasaka 10 manbun no 1 de Kaho Miyasaka
10 Manbun no 1 de Kaho Miyasaka 10 Manbun no 1 de Kaho Miyasaka 10 manbun no 1 de Kaho Miyasaka
10 Manbun no 1  de Kaho Miyasaka 10 Manbun no 1 de Kaho Miyasaka 10 manbum no 1 de Kaho Miyasaka
10 Manbun no 1 de Kaho Miyasaka 10 Manbun no 1 de Kaho Miyasaka 10 manbun no 1 de Kaho Miyasaka
10 manbun no 1 de Kaho Miyasaka


Barairo no Yakusoku (2015)

Kaho Miyasaka - Barairo no Yakusoku Barairo no Yakusoku de Kaho Miyasaka
Barairo no Yakusoku de Kaho Miyasaka

Barairo no Yakusoku de Kaho Miyasaka

Barairo no Yakusoku 10 manbun no 1 de Kaho Miyasaka Barairo no Yakusoku de Kaho Miyasaka
Barairo no Yakusoku de Kaho Miyasaka


Akai Ito (2012)

Kaho Miyasaka - Akai Ito Kaho Miyasaka - Akai Ito Kaho Miyasaka - Akai Ito Kaho Miyasaka - Akai Ito

Kaho Miyasaka - Akai Ito


Bokutachi wa Shitte Shimatta (2007)

Kaho Miyasaka - Boku-tachi wa Shitte Shimatta Kaho Miyasaka - Bokutachi wa Shitte Shimatta
Kaho Miyasaka - Bokutachi wa Shitte Shimatta Kaho Miyasaka - Bokutachi wa Shitte Shimatta
Kaho Miyasaka - Bokutachi wa Shitte Shimatta Kaho Miyasaka - Bokutachi wa Shitte Shimatta
Kaho Miyasaka - Bokutachi wa Shitte Shimatta Kaho Miyasaka - Bokutachi wa Shitte Shimatta
Kaho Miyasaka - Bokutachi wa Shitte Shimatta Kaho Miyasaka - Bokutachi wa Shitte Shimatta
Kaho Miyasaka - Bokutachi wa Shitte Shimatta


Real Kiss de Kaho Miyasaka (2006)La lista de obras actualizadas de esta mangaka, se encuentra en: Baka Updates!

1 comentario: