2016/11/12

Portadas: Kiss 2016


Recopilación de las portadas de la revista Kiss (Kodansha) durante sus 12 ediciones del 2016

KISS 2016 #01 y #02: Nanatsuya Shinobu no Housekibako de Tomoko Ninomiya
Nanatsuya Shinobu no Housekibako deTomoko Ninomiya


KISS 2016 #02: Tokyo Tarareba Musume de Akiko Higashimura
Tokyo Tarareba Musume de Akiko Higashimura


KISS 2016 #03: Koiiji de Takako Shimura
Koiiji de Takako Shimura

KISS 2016 #04: Tsuki to Yubisaki no Aida de Toriko Chiya
Tsuki to Yubisaki no Aida de Toriko Chiya


KISS 2016 #05 Nanatsuya Shinobu no Housekibako de Tomoko Ninomiya
Nanatsuya Shinobu no Housekibako de Tomoko Ninomiya


KISS 2016 #06 Tokyo Tarareba Musume de Akiko Higashimura
Tokyo Tarareba Musume de Akiko Higashimura


KISS 2016 #07: Hotaru no Hikari SP de Hiura Satoru
Hotaru no Hikari SP de Hiura Satoru
(Versión electrónica)


KISS 2016 #08: Tokyo Tarareba Musume de Akiko Higashimura
Tokyo Tarareba Musume de Akiko Higashimura
(Versión electrónica)


KISS 2016 #09: Ginban Kishi de Ogawa Yayoi
KISS 2016 #10: Nanatsuya Shinobu no Housekibako de Tomoko Ninomiya
KISS 2016 #11: Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu de Umino TsunamiKISS #12: Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu de Umino Tsunami
Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu de Umino Tsunami


No hay comentarios.:

Publicar un comentario